Kraftlosen – blir du med?

Kysten rundt har småkrafteiere i vår blitt kurset av Terje Engvik i Kraftlosen – Småkraftforeningas medlemstilbud for effektiv internkontroll, drift og kvalitetsstyring. Blir du med til høsten? Mer informasjon her.

Til nå har Engvik holdt to kurs i Møre og Romsdal, to i Sogn og Fjordane, ett i Hordaland, ett i Rogaland og ett i Telemark. Fra hvert kraftverk har det deltatt 1 – 2 personer, men det er full anledning til å stille med flere.
– Da er vi ferdige med den første lanseringsperioden for Kraftlosen. 29 medlemskraftverk i Småkraftforeninga har blitt kursa i systemet og ytterlegare ti har bestilt kursing til høsten. Vi planlegger nye kurs til høsten i vestlandsfylkene, Agder og Trødelag, pluss andre distrikt der det blir etterspørsel, sier han.

I følge Engvik er erfaringane så langt er at de fleste ser Kraftlosen som et enkelt og nytting arbeidsredskap.

– For å gjøre Kraftlosen enda bedre og lettere å ta i bruk vil vi de nærmeste månedene utarbeide og legge inn i Kraftlosen eksempler og sjekkpunkter til hjelp for brukerne når kraftverkene skal ha inn dokumenter og rutiner. Det vil også bli utført ajourføring av fellesdokumentene for alle kraftverk – lover, forskrifter, rettleidere m.v., sier Engvik.  

De som ønsker mer informasjon kan kontakte Terje Engvik på telefon 97517111 eller mail terje@smakraftforeninga.no . Det er mulig å få teste systemet før bestilling.