Eldre småkraftverk tjener godt

Mens de fleste småkraftprodusentene opplever trange tider som følge av lave kraftpriser, renner pengene inn til Befring Kraft i Stardalen, i Jølster i Sogn og Fjordane.

I 2013 tok de åtte eierne i småkraftverket ut et utbytte på til sammen 1,9 million kroner. De sju siste årene har gitt et samlet utbytte på sju millioner kroner, skriver Firda.
– Det er vi svært godt fornøy med, sier daglig leder i Befring Kraft, Bjørn Befring til avisa.
Overfor Småkraftforeninga forteller han at det til å begynne med ikke var gitt at utbyggingen ville bli særlig lønnsom: – Vi følte vi tok en ganske stor risiko da vi bygde. Ved årtusenskiftet hadde kraftprisen lenge holdt seg under 12 øre/kWh, så vi hadde ingen garanti for at dette ville gå bra, minnes han.
 
Overskudd hvert år
Siden kraftverket ble satt i drift våren 2003 har det levert solide overskudd, fra og med første driftsår. 
– Dette skyldes for en stor del at vi hadde en nøktern og dyktig prosjekt- og byggeleder i Ingenør Hermod Seim, påpeker Bjørn Befring.
I dag fremstår småkraftverket i Jølster som et solid anlegg, som har gitt grunneierne den nødvendige økonomiske tryggheten til å kunne satse på gårdsdriften.  Fire av de åtte eierne har blant annet gått sammen om å bygge et moderne fellesfjøs til seks millioner kroner.
 
Bygde billig
Befring kraftverk utnytter et fall på 281 meter i Breimsvassdraget. To pelton-turbiner, hver på 2,5 MW, gir en samlet årsproduksjon på omlag 22 GWh.
Byggingen av småkraftverket kom på 16 millioner kroner. Det tilsvarer en utbyggingspris på 0,73 kroner/kWh – eller om lag en femdel av dagens rimeligste utbyggingprosjekter.
 
Slipper mye vann forbi
Med sin beskjedne utbyggingskostnad, har kraftverket levert stabilt gode resultater år ut og år inn, selv uten elsertifikater.
– I tillegg til kraftprisen har vi hatt en hyggelig ekstrainntekt på et par hundre tusen i året gjennom salg av LEC-sertifikater til England, forteller Befring.
På grunn av begrenset nettkapasitet ble kraftverket neddimensjonert i forhold til det som ville vært mulig med en kraftigere linje ut av dalen. Som følge av at kraftverket har utnyttet en mindre del av vannet, har produksjonen blitt veldig stabil, påpeker Befring.