Tviholder på Bremanger-mastene

Statsminister Erna Solberg gir ingen forhåpninger om en endring av høyspenttraseen, som følge av den knusende dommen mot kraftlinjen gjennom Myklebustdalen i Bremanger, melder Bergens Tidende.

For snart tre uker siden ble Statnett beordret til å stanse arbeidet med kraftlinjen gjennom Myklebustdalen. Gulating lagmannsrett erklærte valget av trasé gjennom Bremanger som rettsstridig.
Saksbehandlingen da tidligere olje og energiminister Ola Borten Moe (Sp) flyttet traseen fra Førdedalen til Myklebustdalen fikk kraftig medfart av retten.
Statsminister Erna Solberg sier til Bergens Tidende at regjeringen nå går gjennom dommen, og at det vil bli gjennomført en prosess der alle instanser blir hørt.
Statsministeren ikke legger skjul på at hun er bekymret for at utbyggingen av kraftlinjen til Midt-Norge. Samtidig understreker hun at det er saksbehandlingen – ikke miljøaspektet – retten har slått ned på.
– Hovedproblemet her er ikke at utbyggingen har gått for fort, men at den har gått for sakte. Vi har nå kraftmangel som rammer blant annet Hydros anlegg på Sunndalsøra og vi sliter med å få koblet til nye småkraftverk, sier Solberg til Bergens Tidende.
Høyspentlinjen mellom Fardal i Sogn og Ørskog på Sunnmøre, som i første rekke skal avhjelpe kraftunderskuddet i Midt-Norge, er allerede litt forsinket flere ganger. Nå ser det ut til at linjen som opprinnelig skulle settes i drift i 2015, neppe blir ferdig i 2016 heller.