Varsler satsing på stor vannkraft

Olje- og energiminister Tord Lien (Frp) vil vri konsesjonspolitikken til fordel for store kraftverk, fordi de er langt mer forutsigbare enn småkraftverk.

– Store kraftverk er mer miljøvennlige, hevder statsråden overfor NRK Sogn og Fjordane.
Han varsler samtidig endringer i konsesjonspolitikken: – Jeg tror vi i større grad må ta hensyn til større kraftproduksjon i framtida enn tilfelle har vært de siste årene. Det handler blant anna om at vi i større grad må prioritere å gi konsesjon til stor regulerbar vannkraft, sier han.
Olje- og energiminister begrunner dette med at store kraftverk med store vannmagasin kan produsere like mye hele året, mens småkraftproduksjonen styres av snøsmelting og nedbør.
– Regulerbar vannkraft har større klimaverdi, større økonomisk verdi og er mer robust, sier Lien til NRK.