Nå er småkraftkøen på vei ned

Køen av små vannkraftverkprosjekter som ligger til behandling er redusert med 10 prosent i løpet av det siste året. Tilstrømningen av nye søknader er nesten tørket opp.

I løpet av andre kvartal 2014 ble det satt i drift syv nye små vannkraftverk med en samlet forventet årsproduksjon på 71 GWh. Det går fram av NVE-oversikten «Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging. 2. kvartal 2014».
Statistikken viser at utbygging og oppstart av nye kraftverk holder seg relativt uendret.

Småkraftstatistikk 2. kvartal 2014

Kategori 2.kv 2014 2.kv 2013 (endring i %)
Til behandling 744 828 (-10,1)
Gitt konsesjon eller fritak 27 29 (-6,9)
Endelig avslag 15 23 (-34,8)
Kraftverk satt i drift 7 6 (+16,7)
Under bygging 41 37 (+10,8)
Gitt tillatelse, ikke igangsatt 281 312 (-9,9)
Kilde: NVE. Tallmaterialet omfatter alle saker hos NVE, fylkeskommunen og OED.

I løpet av andre kvartal 2014 ble det gitt endelig tillatelse av OED eller NVE til 27 små vannkraftverk med en samlet årsproduksjon på 225 GWh. I tillegg avga NVE positive innstillinger til OED for to små kraftverk med en samlet årsproduksjon på 37 GWh.
Ifølge NVE holder myndighetene skjemaet for behandling av småkraftsøknader i tråd med løftet om at alle søknader som kom inn før utløpet av 2012 skal være vurdert i løpet av 2017.

Utbyggingspotensialet krymper
For et år siden hadde myndighetene 828 søknader om små kraftverk til behandling. Denne søknadsbunken hadde en samlet effekt på 2300 MW og en årsproduksjon 7,3 TWh.
Nå er antallet søknader som ligger til behandling redusert til 744, med en samlet effekt på 2200 MW og en årsproduksjon på 6,8 TWh.

Færre søker
I løpet av kvartal kom det inn seks nye konsesjonssøknader for små kraftverk. Det er en kraftig reduksjon fra andre kvartal i fjor, da NVE mottok 19 søknader om konsesjon eller konsesjonsfritak for små vannkraftverk.