Japan sponser kjøp av «elbil 2.0»

Statsminister Shinzo Abe varsler at Japans regjering vil innføre et nytt subsideregime som skal hjelpe Toyota og landets leverandørindustri å ta føringen i utviklingen av hydrogenbiler.

Den nye Toyota er å betrakte som en elbil, som produserer strøm ved å benytte hydrogen som drivstoff. Forbrenningen av hydrogen avgir bare rent vann.  
Myndighetene i Japan er overbevist om at brenselscelleteknologi er bilindustriens framtid. Nå skal økonomiske gulrøtter bidra til å sette fart på salget av hydrogenbiler. Regjeringen vil sprøyte inn 2,5 milliarder kroner i støtte til privatpersoner og bedrifter som kjøper hydrogenbiler, melder Reuters.
Rabatten utgjør vel 120.000 kroner per bil. Den forventede innkjøpsprisen for Toyotas nye brenselscellebil vil havne rundt 310.000 kroner.
For å få fart på salget må det også bygges hydrogenfyllesatsjoner. Den første stasjonen er allerede åpnet. Innen utgangen av mars 2015 skal det være minst 100 hydrogenstasjoner i Japan.