Grønn skattekommisjon er oppnevnt

En ny grønn skattekommisjon ble oppnevnt av regjeringen i statsråd fredag 15. august. Utvalgsarbeidet skal ledes av Lars-Erik Borge, som er professor ved Institutt for samfunnsøkonomi, ved NTNU i Trondheim.

Utvalget skal vurdere bruken av avgifter og endringer i skattereglene som kan fremme utvikling og bruk av klimavennlig teknologi og bidra til bedre ressursutnyttelse.

Tung fagkompetanse

Til den grønne skattekommisjonen har regjeringen i hovedsak oppnevnt fagpersoner med kompetanse innen klimaøkonomi og offentlig økonomi:
  • Professor Lars-Erik Borge (utvalgsleder, Trondheim) ved Institutt for samfunnsøkonomi ved NTNU
  • Forsker Brita Bye (Bærum) ved Statistisk sentralbyrå
  • Rigsstatistiker Jørgen (Elmeskov, Danmark) ved Danmarks Statistik
  • Banksjef Marianne Hansen (Steigen) i Sparebank 1 Nord-Norge
  • Professor Michael Olaf Hoel (Oslo) ved Økonomisk institutt ved Universitet i Oslo
  • Advokat Ann Johnsen (Oslo) hos advokatfirmaet Hjort DA
  • Professor Knut Einar Rosendahl (Ski) ved Handelshøyskolen ved NMBU
– Jeg er fornøyd med sammensetningen av utvalget. De oppnevnte medlemmene besitter høy og relevant faglig kompetanse, sier finansminister Siv Jensen.

Leveringsfrist 1. desember 2015
Hovedmålet for utvalgets arbeid er å vurdere om og hvordan man ved bedre bruk av avgiftsinsentiver kan oppnå både lavere utslipp av klimagasser, et bedre miljø og en god økonomisk utvikling.

På områder der det vurderer endringer eller innføring av nye miljøavgifter, skal utvalget vurdere disse opp mot andre virkemidler i miljø- og energipolitikken, bl.a. kvotesystemet for klimagasser, elsertifikater, tilskuddsordninger, avtaler og direkte reguleringer.
Utvalget skal sluttføre sitt arbeid innen 1. desember 2015.