Østre og Vestre Neset kraftverk i drift

Neset Kraft AS utenfor Moi i Rogaland starter opp to nye kraftverk. Østre Neset kraftverk ble koblet på nett tirsdag 19. august, mens Vestre Neset kraftverk kom på nett onsdag 20. august.

Neset Kraft eier også Nedre Neset kraftverk, som har vært i drift siden mars 2012.
Det første prosjektet gikk kostnadsmessig helt etter planen. Men selskapet klarte ikke helt å holde budsjettet under utbyggingen av Østre og Vestre Neset.
– Vi får trøste oss med at vi har fått realisert ytterligere to svært så solide prosjekter. Men det utløste en samlet ekstrakostnad på 6 millioner kroner, forteller byggeleder og medeier Magne Handeland.

Store inntektsutslag
Gårdbrukeren er én av 17 grunneiere som kontrollerer til sammen 66 prosent av aksjene i morselskapet Neset Kraft. Clemens Kraft eier de øvrige 34 prosent av aksjene.
Handeland som bygde et mikrokraftverk allerede i 1999, og som er medlem av Småkraftforeninga, tror ikke den lave kraftprisen vil vare evig. Han har sett prisen svinge fra over én krone kilowattimen til nesten null.
– Jeg har opplevd voldsomme utslag. På det beste har jeg oppnådd 120 øre/kWh, men det skal også sies at jeg har også opplevd å få bare 2 øre/kWh, forteller han.
Magne Handeland har uansett tro på at småkraftutbyggingen vil gi en god avkastning – i hvert fall litt lenger fram i tid.

Pluss i fjor, usikkert i år
Neset Kraft oppnådde et overskudd på 384.000 kroner i 2013. Det er litt usikkert om det blir overskudd i år. Noe stort underskudd vil det uansett ikke bli, mener Handeland.
– Nå ligger kraftprisen rundt 25 øre/kWh. I tillegg får vi elsertifikater, som utgjør drøye 15 øre/kWh. Da skal det gå sånn noenlunde rundt. Vi la til grunn en inntekt på 40 øre/kWh, da vi bestemte oss for å bygge ut Østre og Vestre Neset, forteller han.

Om Neset kraft AS
Hovedaksjonæren er et grunneierlag bestående av 17 grunneiere. Clemens Kraft er inne som minoritetsaksjonær med en eierandel på 34 prosent.
Selskapet eier og driver Østre, Vestre og Nedre Neset kraftverk i Lund kommune i Rogaland. Kraftverkene har en samlet årsproduksjon på 17 GWh. Selskapet har dessuten konsesjon for å regulere Ljosvatnet med 10 centimeter.
Nedre Neset kraftverk (fallhøyde 117 meter, med to Francisturbiner på tilsammen på 2,5 MW og 7,8 GWh/år) kostet 28 millioner kroner.
Østre Neset kraftverk (fallhøyde 209 meter, Peltonturbin på 1,6 MW, 4,7 GWh/år) og Vestre Neset kraftverk (fallhøyde 155 meter, Peltonturbin på 1,5 MW og 4,2 GWh/år), kostet til sammen 56 millioner kroner.