Aquila Capital inn i Tinfos

Eramet selger sin aksjepost i småkraftselskapet Tinfos, melder Varden. Kjøperen, det tyske investeringsselskapet Aquila Capital, blir dermed eier av en tredel i et av Norges eldste kraftselskap.

Tinfos, på Notodden, har sitt produsert kraft siden 1894. Selskapet har en årsproduksjon på om lag 220 GWh.  
Eramet-salget omfatter 33,35 prosent av aksjene i Tinfos. Aquila Capital, som har hovedkvarter i Hamburg, har tidligere kjøpt seg inn med 33 prosent i Jørpeland kraft.
Ifølge direktør Tor Syverud i Tinfos, kan det tyske investeringsselskapet også være interessert i å kjøpe ut småaksjonærene i Tinfos, som eier til sammen 7,32 prosent av aksjene i selskapet.
– Det vil jeg tro en del av småaksjonærene kan være interessert i, sier Syverud til Varden.
Tinfos AS kontrolleres av Halvor Holta, som eier nesten 60 prosent av aksjene. Disse aksjene er ikke til salgs.
– Holta har gitt klar beskjed om at han fortsetter som majoritetseier, sier Syverud til avisen.