Sesskraft får bygge

Olje- og energidepartementet har opprettholdt NVEs konsesjon til Sesselva kraftverk, i Vestnes kommune i Møre og Romsdal. Kraftverket vil gi en årsproduksjon på 16,7 GWh.

Sesskraft AS, eid av Geir Sætre og Erling Sætre, har fått konsesjon til å bygge ut Sesselva kraftverk som vil få en installert effekt på 5 MW. Utbyggingskostnaden er beregnet til 51 millioner kroner. Det gir en utbyggingspris på 3,05 kr/kWh.
– Småkraft er viktig for regjeringen. Ikke bare på grunn av kraften den gir, men også på grunn av de mulighetene til lokal næringsutvikling og verdiskaping den fører til, sier olje- og energiminister Tord Lien i en kommentar.
Sesselva kraftverk i Hoemselva i Tresfjorden vil utnytte et fall fra 325 moh. i Hoemselva til 53 moh. i Sesselva. I tillegg vil Sesselva blir overføret fra 345 moh. til inntaket i Hoemselva, gjennom en nedgrave rørgate.
Departementet mener at en utbygging av Sesselva kraftverk, med pålagt minstevannføring i begge elevene, vil ha akseptable konsekvenser for biologisk mangfold, landskap og andre interesser.
Utbyggingen havnet på olje- og energiministerens bord som følge av en innsigelse fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal.