+5,50 øre/kWh siden juli

Til tross for økt kraftproduksjon i uke 36 steg kraftprisene. Det skyldes blant annet økt eksport av kraft til Nederland og lavere vindkraftproduksjon i Danmark.

Norned-kabelen har vært frakoblet for vedlikehold. Kabelen kom inn igjen i uke 35. I løpet av de to siste ukene har den norske krafteksporten økt med nesten 200 GWh, til 480 GWh i uke 36.
Mindre nedbør enn normalt bidrar også til å trekke opp prisene.
Det blir tørt i uke 37
Ifølge NVEs siste kraftsituasjonsrapport er prognosen for nedbørenergi i uke 37 beskjedne 0,2 TWh. Det utgjør bare 10 prosent av normalen.
Så langt i år utgjør den den samlede norske nedbørenergien 67,2 TWh. Det er 12,3 prosent (eller 9,3 TWh) mindre enn normalen.
Dersom nedbørsvarslene holder seg tørre vil kraftprisene fortsette å stige. Siden andre uken i juli har spotprisene løftet seg med om lag 5,50 øre/kWh, i hele landet.

Prisoppgang i sør
I Sør-Norge (prisområdene NO1, NO2 og NO5) har den gjennomsnittlige ukespotprisen steget fra 21,17 øre/kWh i uke 28 til 26,79 i uke 38.
Dagens spotpris (mandag 15. september) er fastsatt til 27,74 øre/kWh i Sør-Norge.

Prisoppgang i nord
Tilsvarende har ukespotprisen i Midt- og Nord-Norge (prisområdene NO3 og NO4) steget fra 23,97 øre/kWh i uke 28, til 29,38 i uke 38.
Dagens spotpris (mandag 15. september) er fastsatt til 31,42 øre/kWh i Midt- og Nord-Norge.