NVE: Derfor bygger de ikke

NVE samlet i sommer inn informasjon om 210 småkraftverk som har fått endelig konsesjon, men som ikke er bygget. Av en samlet midlere årsproduksjon på 1,9 TWh er 61 prosent satt på vent.

Torunn Engen Røse ble i sommer hyret inn av NVE til å gjennomføre et studentprosjekt der eierne av 210 småkraftprosjekter ble kontaktet.
Resultatene fra studentprosjektet viser at få av prosjektene er skrinlagt for godt, men en stor andel av de kontaktede aktørene avventer utbygging av ulike årsaker.
Ringerunden viser at de fleste prosjekter utsettes på grunn av manglende nett eller økonomien i prosjektet, eller begge deler. Enkelte prosjekter er også utsatt i påvente av andre aktører.
NVE har nå samlet resultatene, som er publisert i notatet under:
Last ned notatet «Undersøkelse av status og utfordringer for konsesjonsgitte småkraftprosjektet – sommerjobbprosjekt».