Nordlink-konsesjon rett rundt hjørnet

Olje- og energidepartementet er nå i ferd med å sluttføre konsesjonsbehandlingen av den nye tysklandskabelen, Nordlink. Småkraftforeninga applauderer at Tord Lien leverer.

Med en kapasitet på 1400 MW vil Nordlink kunne overføre produksjonen fra om lag 500 norske småkraftverk til det tyske markedet. Både utenlandskonsesjonen og anleggskonsesjonen for Nordlink-utbyggingen vil trolig bli gitt en av de nærmeste ukene.
– Departementet tar sikte på å ferdigbehandle konsesjonssaken i forhold til den tidsplanen som er skissert, bekrefter kommunikasjonsrådgiver Håkon Smith-Isaksen i Olje- og energidepartementet.
Og tidsplanen er klar. Den er det olje- og energiministeren selv som har skissert: – Vi må ha gitt konsesjon innen september om tidsplanen skal holdes.
Det sa Tord Lien til Dagens Næringsliv 29. mars i år.
 
Mangler 12 TWh
Ved hjelp av det norsk-svenske elsertifikatmarkedet er målet å bygge ut 26,4 TWh ny fornybar kraftproduksjon innen utgangen av 2020 – der Norge forhåpentlig vil stå for halvparten.
Etter første halvår i år var 7,9 TWh på plass, hvorav 6,7 TWh var bygget i Sverige og 1,2 TWh i Norge. For å klare sin halvpart av elsertifikatmålet må norske utbyggere utløse ytterligere 12 TWh, eller nesten 2 TWh per år frem til slutten av 2020. Og i den sammenheng er tysklandskabelen utrolig viktig, understreker daglig leder Knut Olav Tveit i Småkraftforeninga.
– Større overføringskapasitet gjennom utenlandskablene er helt nødvendig dersom norske utbyggere skal være i stand til å gjennomføre så mange fornybarprosjekter som myndighetene har lagt opp til. En forutsetning for at det kan skje er at utbyggerne sikres en rimelig grei avsetning på produksjonen sin. For småkraftbransjen er flere utenlandskabler et av elementene som må på plass dersom vi skal få fart på utbyggingen, sier Tveit.
 
Stramt kabelskjema
Statnett har tidligere antydet at det må fattes en investeringsbeslutning i år, dersom tysklandskabelen skal stå ferdig som planlagt i 2018. Men det kan ikke tas noen beslutning om dette før de nødvendige konsesjonene er på plass.
Tyskland har allerede gitt de to viktigste konsesjonene, «onshore» og «nearshore». Den siste av de tre, offshore-konsesjonen skal etter det Småkraftforeninga forstår, være en kurant affære å få igjennom.
Dermed er bare utenlandskonsesjonen og anleggskonsesjonen fra Olje- og energidepartementet som mangler før utbyggerkonsortiet (som består av Statnett, systemoperatøren på tysk side, Tennet og den tyske utviklingsbanken KfW) kan ta en beslutning om utbygging av sjøkabelen.  
Statnett må bære halvparten av utbyggingskostnadene på 12-16 milliarder kroner dersom den 500 km lange kabelen mellom Tonstad, i Sirdal i Vest Agder og Wilster i Schleswig-Holstein blir realisert.