Venstre letter småkraftpresset

– Vi kan ikke ha dårligere avskrivingsregler enn svenskene, sier Ola Elvestuen (V) som leder energi- og miljøkomiteen på Stortinget.

Overfor Nationen understreker Elvestuen at det haster å rette opp denne ubalansen, for at norske utbyggere av fornybar energi skal klare å komme med i elsertifikatordningen før den stenges i 2020.
– Det er en av sakene Venstre vil ha gjennom i høst, sier Elvestuen til avisen.
Både vannkraft- og vindkraftbransjen har stått på for å få mer konkurransedyktige avskrivingsregler, som kan bidra til å utløse flere investeringer i fornybar energi. Bedre avskrivingsmuligheter var også et av stikkordene i Småkraftforeningas innspill til statsbudsjettet.
– Vi mener det må innføres grønne avskrivinger for fornybarinvesteringer. Det vil gi en bedre avskrivingskurve for fornybarprosjekt, og jevne ut noen av skatteforskjellene mellom landene, sier daglig leier i Småkraftforeninga, Knut Olav Tveit, til Nationen.