Til Tord L. med de utestengte

Småkraftforeninga møtte onsdag olje- og energiminister Tord Lien. Tema var de utestengte småkraftverkene som ble lovet grønne sertfikater, men som likevel ikke fikk. Et stort antall småkraftverk ble bygd mellom 2004 og 2009 etter løfte fra flere regjeringer om inntekter fra det norsk-svenske elsertifikatmarkedet.  Den rødgrønne regjeringen valgte imidlertid å utelate disse verkene fra ordningen. Konsekvensen er at mange i dag sliter med dårlig økonomi.

– I realiteten vil mange av disse verkene etter hvert måtte selges fordi dagens lave kraftpriser ikke kan forrente gjelden i selskapene. Vi brukte muligheten i dagens møte til å orientere statsråden om situasjonen og om hvordan mange grunneiere kan miste livsverket til norske eller utenlandske oppkjøpere, sier daglig leder Knut Olav Tveit i Småkraftforeninga.

Det er i dag flertall på Stortinget for å gjøre noe for de utestengte. Både Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti, Venstre og Senterpartiet er postive til å finne en løsning. Det som mangler er med andre ord et konkret forslag fra statsråd Tord Lien.

Daglig leder Knut Olav tveit i Småkraftforeninga talte onsdag de utestengte kraftverkenes sak i olje- og energidepartementet. – Vi fikk som ventet ingen konkrete løfter eller signaler nå, men undetreket at det haster for de mange som nå er under press fra bankene sine. Vi pekte også på at det senest bør komme noe som Stortinget kan forholde seg til før jul i forbindelse med at regjeringen kommer med sitt syn på på hva som skal skje under Kontrollstasjon 2015 i sertifikatmarkedet, sier Tveit (bildet til venstre).

Fra Småkraftforeninga stilte styreleder Bjørn Lauritzen, daglig leder Knut Olav Tveit og medlem Dagfinn Birkeland i onsdagens møte. Fra OED stilte Tord Lien, politisk rådgiver Elnar Remi Holmen og folk fra embedsverket.