Tilbyr kraft fra «100% vatten»

Det svenske kraftselskapet Fortum vil gjøre det enklere være fornybar strømkunde – og lanserer kraftavtalen «100% vatten» med opprinnelsesgarantier, uten ekstra påslag i prisen.

Vannkraftens rolle vil bli enda viktigere ettersom en stadig større del av kraftproduksjonen blir fornybar. Fortum håper den nye avtalen vil bidra til at flere strømkunder for øynene opp for dette.
Vannkraften har en unik egenskap som «naturens eget batteri» påpeker Fortum. Selv når det ikke blåser og solen ikke skinner, sørger vannkraften for at det likevel er tilgang på fornybar elektrisitet.
– Det er vannkraften som muliggjør utviklingen av et energisystem der all energien kommer fra fornybare kilder, understreker det svenske kraftselskapet i pressemeldingen.

Utfyller vind og sol

Fortum ser at interessen for produksjon av egen småskala vindkraft og solenergi er økende, selv om disse energikildene kun leverer strøm i deler av døgnet.
– Det kan derfor være lurt å kombinere sin egen småskala produksjon av elektrisitet med strøm fra et vannkraftverk som du selv har valgt, sier Fredrik Landahl, som er sjef for Fortums Elhandelsbolag.

Noe for plusskunder?

– Dette er en spennende måte å tenke fornybart på. Selv om det kanskje passer best opp mot svenske forhold kan det også sees opp mot NVEs norske plusskundeforskrift som nå er ute på høring, sier daglig leder i Småkraftforeninga, Knut Olav Tveit.
Han oppfordrer norske kraftselgere til å tenke nytt rundt verdiøkning av det fornybare elementet i vår hjemlige kraftproduksjon.