OBOS Energi satser på småkraft i Luster

OBOS Energi har kjøpt fem småkraftverkprosjekter i Luster i Sogn og Fjordane. Porteføljen har et produksjonspotensial på 90 GWh/år.

Gjennom sitt datterselskap Tyngdekraft, har OBOS Energi inngått fallrettsleieavtaler og aksjekjøpsavtaler med grunneierne ved fem vannkraftprosjekter på Veitastrond i Luster kommune. Denne småkraftsatsingen passer som hånd i hanske for OBOS, ettersom majoriteten av selskapets øvrige prosjekter også er lokalisert i Sogn og Fjordane.

Tre av prosjektene, Svardøla, Vetle Svardøla og Eldelvi, har allerede fått konsesjon. For de to siste prosjektene, Øvre- og Nedre Storelvi, er det forventet en konsesjonsavklaring i løpet av høsten 2014. Sammen med Norsk Kraft planlegger OBOS å starte detaljplanlegging allerede i høst, med forventning om at kraftproduksjonen i Luster kan starte opp i 2018.

OBOS Energi kjøpte i fjor prosjektet Kvitno Kraft i Odda kommune. Byggingen er allerede i gang og kraftverket forventes ferdigstilt i andre kvartal 2015, med en årsproduksjon på 32,5 GWh, skriver OBOS i en pressemelding.

OBOS eier 100 prosent av aksjene i selskapet Tyngdekraft, som utvikler og bygger små vannkraftverk i Norge. Selskapet har nå en portefølje med 18 utviklingsprosjekter med en samlet årsproduksjon på 300 GWh. OBOS tar sikte på å doble denne porteføljen innen 2021.