APS Norway blir Amiantit Norway

APS Norway – som har levert Flowtite GRP-rør til over 400 småkraftverk i Norge – skifter navn til Amiantit Norway.

Amiantit Norway er et heleid datterselskap av Amiantit Group, som er en global produsent av glassfiberarmerte rør. Etter navneendringen vil GRP-rør til vann-, avløp- og kraftmarkedet i Norden fortsatt være selskapets viktigste produkt.

Amiantit Group samler nå alle sine europeiske virksomheter og vil markedsføre disse som Amiantit. Samtidig vil selskapet i større grad enn tidligere utnytte sin størrelse til å styrke sin posisjon for rørløsninger i lokale markeder.

De strukturelle endringene som er gjennomført i konsernet vil også medføre en effektivisering av logistikkløsninger samt bedre løsninger på produktutvalg.