Ønsker innspill til Energimeldingen

Olje- og energiminister Tord Lien ber om skriftlige innspill til arbeidet med en stortingsmelding om energipolitikken.

Det er 16 år siden det sist ble lagt frem en stortingsmelding om energipolitikken. Siden den gang har energimarkedene gjennomgått store endringer.

Regjeringen ønsker å presentere en helhetlig energimelding, hvor energiforsyning, klimautfordringer og næringsutvikling sees i sammenheng. Arbeidet med meldingen ble startet med et innspillsmøte 3. mars 2014, der det var bred deltakelse fra energisektoren og interesseorganisasjoner.

– Vi er opptatt av en fortsatt tett og god dialog og ønsker derfor innspill til arbeidet med energimeldingen, skriver Olje- og energidepartementet i en pressemelding.

Regjeringen er opptatt av at energiressurser forvaltes til beste for samfunnet og fortsatt legger grunnlag for velferd og verdiskaping.

Innspill til arbeidet med stortingsmeldingen kan sendes til energimeldingen@oed.dep.no.