Ørskog-Sogndal til namsmannen igjen

Det er nå opp til Namsmannen i Bremanger å avgjøre om Statnett skal få tiltre eiendommene i Myklebustdalen. Det betyr at arbeidet med kraftledningen Ørskog-Sogndal ikke kan gjenopptas før tidligst i november.

Statnett har ikke klart å komme til enighet med grunneierne i Myklebustdalen. Namsmannen i Bremanger har nå mottatt et krav fra Statnett om å få tiltre de berørte eiendommene, slik at arbeidet med kraftledningen kan starte opp igjen.
Grunneiernes advokater hos Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange ble varslet 3. oktober, og har fått 17. oktober som frist for å uttale seg. 
Hos namsmannen får Småkraftforeninga beskjed om at det neppe vil foreligge noen avgjørelse om tiltredelse før månedsskiftet oktober-november.
Forrige gang saken ble klaget inn til namsmannen fikk Statnett medhold. Men grunneierne anket saken inn til Gulatings lagmannsrett – som etter fire måneder fastslo at Statnett måtte avslutte arbeidet i området.
 
Ber partene prøve igjen
– Ingen er tjent med at denne saken trekkes ut i langdrag. Her er det alt for mye som står på spill. Utsettelsen av Ørskog-Sogndal fører også til at Høyanger-Sogndal blir forsinket. Dette skaper store problemer for en rekke småkraftutbyggere i området, påpeker daglig leder i Småkraftforeninga, Knut Olav Tveit.
Han ber grunneierne og Statnett prøve én gang til – og anstrenge seg til det ytterste – for å finne en løsning som begge parter kan leve med, og som kraftutbyggerne og samfunnet for øvrig også er tjent med. 
 
Ser ingen løsning
Statnett ser nå ingen annen løsning enn at namsmannen må skjære igjennom, slik at arbeidet med kraftledningen kan starte opp igjen.
– Grunneierne sa nei til at Statnett kunne få tiltre eiendommene. For å få tilgang må vi gå gjennom namsmyndigheten, forklarer kommunikasjonssjef Martha Hagerup Nilson hos Statnett – region midt.
Hun understreker likevel at Statnett fortsatt er åpen for en dialog med grunneierne.
– Vi forsøker alltid å få til en minnelig løsning med grunneiere som blir berørt av våre prosjekter, sier Hagerup Nilson.
 
Holder døra på gløtt
Ifølge advokatfirmaet Steenstrup Stordrange, er det fortsatt forhandlingsvilje hos grunneierne. 
– Så lenge Statnett også er åpne for en dialog, så må dere vel kunne finne en løsning?
– Da må de ta kontakt med oss. Hvis de kommer med et tilbud så må vi vurdere det på samme måte som i enhver annen sak, sier advokat Bjørn Tore Steffensen hos advokatfirmaet Steenstrup Stordrange.
 
Les også: Høyanger-Sogndal blir forsinket