Frykter ny slagside i sertifikatmarkedet

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet å innføre gunstigere avskrivningsregler som kun skal gjelde for vindkraftanlegg. Bio- sol- og vannkraft er i utgangspunktet utelukket fra ordningen.

Regjeringen mener de nye avskrivningsreglene vil sikre at en større del av vindkraftutbyggingene i det norsk-svenske elsertifikatmarkedet kan skje i Norge. Problemet er at regjeringen nå er i ferd med å lage en ordning som vil skape ekstremt store ulikheter – internt i Norge.
– Ensidige avskrivninger for vind vil undergrave sertifikatmarkedet, som er bygd på teknologinøytralitet, og som er basert på prinsippet om at de økonomisk beste prosjektene skal utløses først, sier daglig leder Knut Olav Tveit i Småkraftforeninga.
 
Vil foreslå forbedringer
Finansdepartementet vil nå utarbeide et forslag som vil bli sendt på høring, legger opp til at forslaget til nye regler blir fremmet for Stortinget våren 2015. Småkraftforeninga vil benytte dette tidsvinduet til arbeide for at sol-, bio- og vannkraft også får bedre avskrivningsvilkår.
– Slik forslaget nå fremstår vil ensidig økte avskrivninger for vind vil undergrave sertifikatmarkedet, som er bygd på teknologinøytralitet. Hele system eter basert på prinsippet om at de økonomisk beste prosjektene skal utløses først, påpeker Tveit.
En samlet fornybarbransje i Norge har i en årrekke kjempet for å få like gode rammevilkår som i svenske energiprodusenter.
– Det er forunderlig at regjeringens svarer på dette med å lage en ordning som vil skape ekstremt store ulikheter internt i Norge. Dette er uryddig og fremstår som et bidrag til å skape en usammenhengende lappverkspolitikk, sier Tveit.
 
Lager nye skjevheter
Norge trenger mer fornybar energi her i landet av hensyn til klimaet, men det må skje på den samfunnsøkonomisk mest lønnsomme måten, understreker han.
– Vi risikerer nå å få en situasjon hvor mer lønnsomme fornybarprosjekter må settes på vent fordi regjeringen heller vil tvinge mindre lønnsomme vindprosjekter foran i køen. Grønne avskrivninger må gjelde for all fornybarproduksjon i sertifikatmarkedet – uavhengig av om energiproduksjonen er basert på vind, sol, bio eller vann, mener Tveit.
Han er overrasket over at en høyrestyrt regjering kommer med et ensidig tiltak som dette: – Jeg har alltid oppfattet Høyre som et parti som vanligvis vil velge å bedre rammevilkårene for næringslivet generelt, fremfor å ekskludere markedsmekanismen med ad-hoc tiltak som kan gi en rekke uheldige effekter. Jeg håper Høyre finner tilbake til seg selv igjen i løpet av høringsperioden.