Lien leverer på grunnrenteskatt

Siv Jensen og Tord Lien leverer i tråd med Sundvolden-erklæringen, og innfrir løftet om å fjerne grunnrenteskatten for småkraftverk.

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet å heve innslagspunktet for grunnrenteskatt fra 5,5 til 10 MVA. Dette innebærer at et 60-talls kraftverk får en betydelig skattelette. I gjennomsnitt dreier det det seg om 300.000 kroner. Regjeringen har beregnet at den samlede lettelsen til disse kraftverkene vil utgjøre 20 millioner kroner i 2015.

– Forslaget om å heve innslagspunktet viser at vi følger opp målene våre i regjeringserklæringen, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Han høster jubel i Småkraftforeninga.

– Dette har vært en kjernesak for oss og er en stor seier, etter at vi i mange år ikke møtte noen forståelse i rødgrønne regjeringen for hvordan grunnrenteskatten har vært til hinder for optimal utnyttelse av naturressursene, sier daglig leder i Småkraftforeninga, Knut Olav Tveit.

Tiltaket vil utløse mer utbygging av fornybar vannkraft, samtidig som enkelte eksisterende anlegg vil kunne utvide kraftproduksjonen. 

Tiltaket skal notifiseres til ESA (EFTA Surveillance Authority), og trer i kraft ved et eventuelt positivt vedtak fra ESA.