Klart for kabler til Tyskland og England

Olje- og energiminister Tord Lien har i dag gitt Statnett konsesjon til å bygge mellomlandsforbindelser til Tyskland og Storbritannia.

– Disse kablene er viktige for at vi skal lykkes med satsingen på økt produksjon av fornybar energi, sier olje- og energiministeren.
Dette er en gledens dag for norske kraftprodusenter, mener daglig leder Knut Olav Tveit i Småkraftforeninga.
– De to nye utenlandskablene vil bidra til å skape et mer robust kraftmarked, sier Tveit.
 
Økt forsyningssikkerhet
Både Englandskabelen og Tysklandskabelen har dermed kommet viktige skritt videre i retning av realisering. Vedtaket innebærer konsesjon for tilrettelegging av kraftutveksling med Tyskland og Storbritannia. I tillegg har NordLink (Tysklandskabelen) fått anleggskonsesjon for arbeidet på norsk side. Englandskabelen, kalt NSN, har anleggskonsesjon fra før.
– Sjøkablene til Tyskland og Storbritannia vil være en viktig del av neste generasjon kraftsystem og bidra til økt forsyningssikkerhet, sier konserndirektør Håkon Borgen i Statnett.
 
Forhandler med leverandører
– De to nye forbindelsene vil være en viktig del av neste generasjon kraftsystem og bidra til økt forsyningssikkerhet og økt verdiskaping i Norge. De vil også legge til rette for økt utnyttelse av fornybar energi og dermed til å nå klimamålene i Norge og hos våre partnerland.
Statnett vil nå gå videre med planleggingen av prosjektene. Det pågår forhandlinger med leverandører, og arbeides med å få avklaring på spørsmål om reguleringer og gjenstående konsesjoner på tysk og britisk side.
– Vi jobber for å få dette på plass i tide slik at vi kan ta investeringsbeslutning som planlagt, sier Borgen.

Om Tysklandskabelen
NordLink er planlagt ferdigstilt innen 2018. Den skal utvikles og eies med halvparten hver av Statnett og nettselskapet Tennet/investeringsbanken KfW. Den undersjøiske kabelen vil ha en kapasitet på 1400 MW, og gå mellom Tonstad i Vest-Agder og Schleswig-Holstein i Tyskland.
 
Om Englandskabelen
NSN er planlagt ferdigstilt innen 2020. Denne mellomlandsforbindelsen skal utvikles og eies med halvparten hver av Statnett og det britiske energiselskapet National Grid. Den undersjøiske kabelen vil ha en kapasitet på 1400 MW, og gå mellom Kvilldal i Rogaland og Blyth i Storbritannia.