Ser lønnsomhet i utenlandskabler

Nye utenlandskabler til Tyskland og Storbritannia vil gi norske kraftprodusenter muligheten til å selge kraft til utlandet til en høyere pris, mener vassdrags- og energidirektør Per Sanderud.

I sitt foredrag torsdag formiddag, under Energidagene på Holmenkollen Park Hotel, karakteriserte NVE-sjefen de nye utenlandsforbindelsene som «selge dyrt-kabler».

Den siste Danmarks-kabelen, Skagerrak 4 (700 MW), er nå i drift. Men det stopper ikke der. Overføringskapasiteten til utlandet vil i løpet av få år bli mer en doblet, fra dagens 2400 MW til 5200 MW.

Kabelforbindelsene til Tyskland og England vil ha en samlet kapasitet på 2.800 MW. Begge disse kablene vil bidra til å frakte norsk kraft ut i mer betalingsvillige markeder.

– Kabelen til England blir en «selge dyrt-kabel», mens kabelen til Tyskland blir «selge dyrt og kjøpe billig-kabel», sa Per Sanderud til forsamlingen på Energidagene.