Mer kraft med mindre skatt

Regjeringens forslag om å heve innslagspunktet for grunnrenteskatt vil føre til at en rekke småkraftverk kan gå for fullt, uten struping av skattemessige årsaker.

Det betyr blant annet at Storelvvatnet kraftverk, som Salten Kraftsamband nå er i ferd med å bygge i Sulitjelmavassdraget i Fauske kommune i Nordland, vil få en litt større installert effekt enn opprinnelig planlagt. Det bekrefter administrerende direktør Stein Mørtsell i SKS Produksjon overfor Saltenposten.
I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2015 er den nedre grensen for grunnrentebeskatning flyttet opp fra 5,5 til 10 megavoltampere.
 
Bedre lønnsomhet
– Dette ble en opptur for oss. Det øker inntekten og verdien på kraftverket. Nå kan vi ta bort plomberingen på maskinene og la dem gå for fullt, forteller Mørtsell til avisa.
Dermed kan SKS øke produksjonen med 10 prosent, noe som vil gi en årlig merinntekt på 400-500.000 kroner på småkraftverket i Lomi. Det betyr også at verdien av anleggets øker med rundt 10 millioner kroner.
 
Ferdig neste år
NVE vurderte prosjektet som såpass lite konfliktfylt at de ga fritak fra konsesjonsbehandling. Søknadsprosessen tok dermed bare fem måneder.
Av hensyn til grunnrentebeskatningen var prosjektet var opprinnelig planlagt med en installasjon på 5,4 MVA, med en årsproduksjon på 19 GWh. Utbyggingskostnaden er beregnet til 110 millioner kroner, som ga en opprinnelig utbyggingspris på 5,8 kr/kWh.
Storelvvannet kraftverk skal etter planen være klar for drift neste høst.
 
Mer fra utbygd småkraft
Også eksisterende småkraftverk vil øke produksjonen. Eidsdal kraftverk, i Norddal kommune i Møre og Romsdal, er ett av flere kraftverkene som har vært kunstig nedjustert på grunn av skatten.
– Hadde vi vært over grensa for grunnrenteskatt ville vi måtte betale 1,1 millioner kroner i grunnrenteskatt, forklarer Egil Berge i Eidsdal Kraft til Bondbladet.
I desember 2009 ble generatorene i småkraftverket plomberte ned fra 8,0 til 5,499 MVA, ettersom det var mer lønnsomt å produsere mindre. Det er det ikke lenger.
– Nå kan vi produsere så mye kraft som vi har lov til, uten å utløse grunnrenteskatt. Det betyr bortimot én million kroner i merinntekter, sier Berge til avisa.