Ba om bedre småkraft-avskrivning

– Grønne avskrivninger for nye vannkraftverk vil bidra til å utløse bygging av en rekke småkraftverk som i dag er marginalt ulønnsomme.

Det understreket daglig leder Knut Olav Tveit i Småkraftforeninga, i sitt innlegg under finanskomiteens høring om statsbudsjettet. 

Tveit uttrykte samtidig glede over at regjeringen vil fjerne grunnrenteskatten for småkraftverk.

– I dag blir småkraft underdimensjonert for å gå under grensen for grunnrenteskatt. Man gjør naturinngrepet, men energipotensialet tas ikke fullt ut. Vi har allerede vært i kontakt med en rekke utbyggere som nå kan ta ut mer kraft av prosjektet sitt. Et planlagt prosjekt kan til og med redusere antall kraftverk fra ett til to. En rekke kraftverk i drift planlegger utvidelser, fortalte han.

Småkraftforeninga deltok på den åpne høringen om statsbudsjettet i Stortingets finanskomité tirsdag 21. oktober, sammen med blant andre Norsk Bioenergiforening, Energi Norge og Norsk Fjernvarme.
 
– Teknologinøytraliteten forrykkes
Både Småkraftforeninga, Energi Norge og Bioenergiforeningen understreket behovet for at «grønne avskrivninger» gjøres gjeldende for alle fornybarinvesteringer under den felles norsk-svenske elsertifikatordningen. Slik forslaget nå fremstår, er det kun vindkraft som vil nyte godt av forhøyede avskrivninger de første årene. Dette er konkurransevridende i forhold til sol-, bio- og vannkraft, påpekte de tre interesseorganisasjonene.
– Forslaget om at dette bare skal gjelde for vindkraft vil forrykke teknologinøytraliteten i sertifikatmarkedet og sørge for at mindre lønnsomme vindprosjekter vil gå foran mer lønnsomme vannprosjekter, sa Tveit.
Mange av de 300 småkraftprosjektene som nå står nå på vent er marginalt ulønnsomme. De kan bli raskt utløst dersom de får grønne avskrivninger, påpekte han.  
 
– Tungt de første årene
Knut Olav Tveit trakk frem situasjonen for grunneier Kjell Humlestøl i Flora kommune i Sogn og Fjordane, for å illustrere dette overfor stortingspolitikerne. Utbyggeren som Humlestøl samarbeider med, sa denne måneden nei til å bygge ut Støylselva. Årsaken var negativ nåverdi i prosjektet.
– Med grønne avskrivinger på 140 prosent blir nåverdien positiv og prosjektet kan realiseres, sa Tveit, som sørget for at samtlige partier fikk utdelt dokumentasjon på dette. Den viser at dagens nåverdi på -675.000 kroner blir snudd til +199.000 kroner, dersom småkraftverket i Støylselva får grønne avskrivninger.
Knut Olav Tveit trakk også frem at grønne avskrivningen vil avhjelpe den uheldige virkningen av eiendomsskatten for nybygde småkraftverk.
– Eiendomsskatten på småkraftverk slår hardest ut de første årene etter oppstart. Det er belastende i en kapitalintensiv bransje hvor finanskostnadene de første årene er svært tyngende. Eiendomsskatten bør fordeles bedre ut over verkets levetid. Grønne avskrivninger kan avhjelpe noe, ved at skattemessig saldo da vil bli hurtigere redusert enn i dag, sa han.