Småkraft for Hydro

Selv Norsk Hydro bygger småkraftverk. Nå skal Småkraft AS bygge et nøkkelferdig anlegg på Haukeli for kraftgiganten. Dette skal være første gangen Småkraft AS bygger kraftverk for andre – hvor de ikke selv gjør avtale med falleier og deltar på eiersiden. Installert effekt på det nye Midtlægre Kraftverk blir 3,4 MW mens fallet er på 154 meter. Beregnet årsprodukjon er 13,8 GWh. Verket skal oppføres i klassisk “Småkraft-stil” med glassfasade, steinmur og spilekledning. 

– Vi er glade for at den kompetansen vi har opparbeidet også kan brukes på andre kraftverk enn våre egne, sier Rein Husebø i Småkraft.

Les mer om byggingen av kraftverket som skal står klart i 2016 her.