– Dette blir moro!

Småkraftveteran Olav Skeie arrangerer Småkraftdagane 2015. Da er det gått 12 år siden han sist sto bak bransjens store møteplass. – Dette blir moro!, sier byglendingen.

Småkraftforeninga har inngått avtale med Olav Skeie fra Bygland i Setesdal om å arrangere Småkraftdagane 2015 som går av stabelen 17.-19. mars i Ålesund. Det er ingen novise som nå overtar stafettpinnen fra mangeårig prosjektleder Trond Ryslett. 

– Jeg arrangerte Småkraftdagane de to første årene, på Røros/Støren i 2002 og i Førde 2003. I tillegg laget jeg i 1998 i egen regi en 64 siders bransjekatalog/leverandør- guide, “Småkraft ’98”, som blei trykkett og solgt i 1.200 eksemplarerer så eit visst fundament for arbeidet har jeg nok , sier småkraftentusiasten. 

Skeie skal arrangere Småkraftdagane i tett samarbeid med administrasjonen i Småkraftforeninga. 
 
– Det er naturlig å starte med å få evaluerings-innspill fra deltakerne i  vinter, og med det i ermet supplere med tidsaktuelle tema. Rammmene for innhold, form og omfang må være slik at Småkraftdagane forblir 
det naturlige møtepunktet for falleiere, utstyrsleverandører, rådgivende ingeniører, 3. parts utbyggingsselskap, finansaktører, områdekonsesjonærer og så videre, sier han og fortsetter:
 
– Dagane må også ha elementer av politisk påfyll der en får brynet og utmeislet forbedringer i rammevilkår. Siste ord i så måte er aldri sagt ! Samarbeidet med forvaltningen, det vil si “NVE-dagen” er viktig og bør vidareføres.
 
Innholdet i programmet må også reflektere at bransjen etterhvert går over fra fokus på søknadsfasen til bygging og drift, slik Skeie ser det. 
– I dette bør vi i årene framover øke mengden av praktisk innhold slik at de som både er “lagersmørere & 
grindrenskere” finner det attraktivt å sette av 2-3 dagar til arrangmentet, sier han og legger til at det sist, men ikke minst, skal jo være sosialt og kjekt å delta.
Olav Skeie sitter samtidig i styret i Småkraftforeinga.
 
– Jeg er naturligvis både inhabil og fraværende når Småkraftdagane er styresak. Oppdraget er regulert i en omfattende avtale som er godkjent av et samlet styre. For dette konkrete arrangementet rapporterer jeg til daglig leder i foreninga som enhver annen tjenesteleverandør.
Skeie har snart 20 års fartstid i Småkraftbransjen. Blant annet sto han i ti år bak bransjeorganet Småkraftnytt.
Han har siden 1994 vært ansatt i sitt eget aksjeselskap hvor han jobber med konsesjonsøknader, forretningsutvikling, lokal næringsutviklling, fallrettsspørsmål, vassdragsskjønn og i den senere tid elektrisk mobilitet.