Kun én småkraftsøknad i tredje kvartal

Strømmen av nye småkraftsøknader er i ferd med å tørke ut. I tredje kvartal kom det inn bare én ny konsesjonssøknad for små kraftverk til NVE.

Dermed minker også køen små vannkraftverkprosjekter til behandling. I løpet av det siste året er «småkraftkøen» redusert med nesten 12 prosent, viser NVE-rapporten «Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging 3. kvartal 2014».

Småkraftstatistikken 3. kvartal 2014

Kategori 3.kv. 2014 3. kv. 2013 (endring i %)
Til behandling 735 832 (-11,7)
Gitt konsesjon eller fritak 16 11 (+45,5)
Endelig avslag 12 2 (+600,0)
Kraftverk satt i drift 7 6 (+16,7)
Under bygging 35 40 (-12,5)
Gitt tillateløse, ikke igangsatt 275 296 (-7,1)

Kilde: NVE. Tallmaterialet omfatter alle saker hos NVE, fylkeskommunen og OED.

 
NVE hadde ved utgangen av tredje kvartal 735 søknader om små vannkraftverk (under 10 MW) til benadling. Søknadsmassen omfatter en samlet årsproduksjon på 6,5 TWh. For et år siden var antallet 832 (7,4 TWh).
I løpet av tredje kvartalet ble det gitt endelig konsesjon eller fritak til 16 små vannkraftverk under 10 MW. Disse kraftverkene representerer en samlet årsproduksjon på 134 GWh. I tredje kvartal i fjor ble det gitt endelig konsesjon eller fritak til 11 små kraftverk (73 GWh).
Det ble i tredje kvartal 2014 satt i drift syv nye små vannkraftverk med en samlet forventet årsproduksjon på 66 GWh. I tilsvarende periode i fjor ble det startet opp seks små kraftverk med en samlet årsproduksjon på 70 GWh.