Ingen utsikter til prisløft

Kraftprisene har falt i oktober til samme nivå som i sommer. Systemprisen for oktober ble 25,37 øre/kWh, fastslår kraftanalytiker Gunn Eva O. Naas i en markedskommentar fra NEAS.

Kvartalskontrakten Q1-2015 ble 27. oktober omsatt for 26,65 øre/kWh, som er det laveste denne kontrakten er blitt omsatt for så langt. Dette skyldes i hovedsak mye nedbør, samt temperaturer over det som er normalt for årstiden, påpeker kraftanalytikeren hos NEAS.
 
Kulda uteblir
– Det kan nå se ut som den kraftige nedbøren er i ferd med å avta. Vi ser nå varsel med nedbør omtrent som normalt, sier Gunn Eva O. Naas.
Markedet responderer på noe tørrere varsel med en økning i prisen. Det er imidlertid mye vann i magasinene nå, og det er heller ikke utsikter til noe veldig kaldt vær fremover.
– Været er den største prisdriveren i markedet i dag, og med de varslene som foreligger nå tror vi det er mer sannsynlig med en prisnedgang enn en oppgang fremover, sier hun.

Oljeprisen drar ned
Oljeprisen er lav. Ifølge Naas skyldes det at produksjonen er høyere enn etterspørselen, og at det er store lagerbeholdninger.
– Ingen har så langt vist tegn til å ville redusere produksjonen. Det legger et press på oljeprisen. De lave brenselsprisene støtter opp om den lave kraftprisen, bemerker hun.
Den fallende oljeprisen bidrar også sterkt til at børsene faller. 
 
Venter stabil kjernekraft
Kjernekraftproduksjonen har vært stabil over lengre tid. Ringhals 2 har vært ute med planlagt revisjon siden 15. august, og skal etter planen komme inn igjen med 865 MW fra 9. desember. Så langt ser det altså ut at det vil bli en vinter med relativt stabil kjernekraftproduksjon.
Det er lite omsetning i elsertifikatmarkedet. Prisen på elsertifikater har gått ned i høst. Spotprisen endte på 17,75 svenske öre/kWh tirsdag 4. november. Mars 2015-kontrakten lå på 17,95 öre/kWh.