Ap vil ha grønne vannkraftavskrivninger

Arbeiderpartiets energipolitiske talsmann, Terje Aasland, sier at grønne avskrivninger også må gjelde for vannkraft. Detter er i tråd med det Småkraftforeninga og Energi Norge har argumentert for.

– Ved å gjøre ordningen teknologinøytral får vi utnyttet mer av potensialet vårt i sertifikatordningen, sier Aasland til nyhetsbyrået Europower. 
Han påpeker at teknologinøytralitet vil gjøre det enklere å få aksept for ordningen hos Eftas overvåkingsorgan Esa.  Aasland understreker samtidig ordningen med grønne avskrivninger skal avsluttes i 2020.
I sitt alternative statsbudsjett vil Ap gå inn for at meravskrivningen skal utgjøre 40 prosent.
– Dette er noe vi vil innføre innenfor sertifikatordningen. Hensikten er å tiltrekke oss en større andel av investeringene i sertifikatperioden, sier Aasland til Europower.