Tysk oppkjøp av 33 småkraftverk

Aquila Capital overtar Norsk Grønnkraft og fortsetter dermed oppkjøpet av norske småkraftverk.

Hamburg-baserte Aquila Group, som forvalter alternative investeringer, har inngått en avtale med eierne av Norsk Grønnkraft om å overta 33 småkraftverk, med en årsproduksjon på 230 GWh.
Aquila Capital har tidligere kjøpt 33,3 prosent i småkraftselskapet Tinfos og 33,3 prosent i Jørpeland kraft.
Avtalen om kjøp av 100 prosent av aksjene Norsk Grønnkraft omfatter 32 småskala vannkraftverk i drift og ett som er under bygging.

Beholder prosjektene

Salget omfatter ikke porteføljen av gitte konsesjoner, prosjektsøknader eller øvrige utbyggingsprosjekter. Prosjektporteføljen i Norsk Grønnkraft ble tidligere i år overført til et eget utbyggingsselskap, NGK Utbygging.
De fire tidligere eierne av Norsk Grønnkraft – E-CO, EB, Akershus Energi og Østfold Energi – vil videreføre sitt eierskap i NGK Utbygging.
Daglig leder og alt «utbyggingspersonell» overføres til det nye selskapet, mens driftspersonell og øvrige ansatte fortsetter i sine jobber i Norska Grønnkraft.

Som før for grunneierne

– Selskapsoverdragelsen vil ikke medføre noen endringer for grunneierne eller noen av våre leverandører, sier økonomisjef Anders Diep-Lynne i Norsk Grønnkraft.

Selgerne har fått bistand fra Swedbank og BA-HR i forbindelse med transaksjonen, mens Pareto Securities og Thommessen har bistått Aquila.