Krever svar om de utstengte verkene

Stortingsrepresentant Marit Arnstad (Sp) vil vite når Frp har tenkt å levere på sine løfter om en kompensasjonsordning til de småkraftverkene som ble utestengt fra elsertifikatordningen.

Senterpartiets medlem av Stortingets energi- og miljøkomité har sendt et skriftlig spørsmål til olje- og energiministeren der hun ber om svar på hva som skjer med de utstengte småkraftverkene. 
Hun viser til Nationen den 12. februar 2014, der stortingsrepresentant Oskar Grimstad fra Fremskrittspartiet sier at man skal få en ordning for de småkraftverkene som ikke fikk elsertifikater, og at disse uansett skal bli kompensert:
– Vil de 170 småkraftverkene som Grimstad henviser til bli kompensert, og når kan vi eventuelt forvente et slikt forslag?

Justering i 2015
Siden 1. januar 2012 har Norge og Sverige hatt et felles marked for elsertifikater som skal bidra til en samlet økning av 26,4 TWh fornybar elektrisitetsproduksjon i år 2020. Arnstad påpeker at det i henhold til avtalen mellom Norge og Sverige, skal gjennomføres en kontrollstasjon innen utgangen av 2015.
– Et stort antall småkraftverk ble bygget fra 2004 til 2009. Da den norsk-svenske avtalen om elsertifikater ble innført, falt ca. 170 småkraftverk som ble bygget mellom 1. januar 2004 og 7. september 2009, utenfor ordningen, skriver Marit Arnstad.
 
Venter på svar
Olje- og energiminister Tord Lien (Frp) har foreløpig ikke svart på spørsmålet som ble sendt torsdag 20. november.