Tilrår konsesjon til Nessane

I sin innstilling overfor OED tilrår NVE å gi konsesjon til bygging av Nessane kraftverk i Balestrand kommune, i Sogn og Fjordane.

14 falleiere i Nessedalselvi står bak utbyggingen som vil skje i regi av Nessakraft SUS. De har med bistand fra Sognekraft søkt om å få bygge Nessane kraftverk.
Det omsøkte anlegget vil ha en installert effekt på 12,2 MW og en årsproduksjon på 33,8 GWh. Overfor Olje- og energidepartementet anbefaler NVE en utbyggingsløsning som innebærer at den midlere årsproduksjonen reduseres til 32,6 GWh.

Må flytte kraftstasjonen
Fra inntaket skal vannet føres gjennom en nedgravd rørgate på 3 km ned til kraftstasjonen, med en fallhøyde på 269 meter.
Selv om NVE betrakter utbyggingen som lite konfliktfylt, anbefales det likevel en alternativ stasjonsplassering på oversiden av Rv. 55 for å bevare fossen under veibrua og beholde Osen friluftsområde slik det er i dag. NVE stiller også som vilkår at utbyggingen må gi en tilfredsstillende fremtidig løsning for Nessane vannverk.

3,11 kroner/kWh 

Utbyggingskostnaden for Nessane kraftverk ble i 2011 beregnet til 101,4 millioner kroner, inkludert et anleggsbidrag på 19 millioner kroner. Det tilsvarer en utbyggingspris på 3,11 kr/kWh.