Vil ha slutt på omkamp om kraftlinjer

Stortingsrepresentant Oskar Grimstad (Frp) vil ha slutt på omkamper om kraftutbygging, og krever at det innføres statlige reguleringsplaner på samme måte som for veibygging, skriver Sunnmørsposten.

Den direkte foranledningen til at han tar opp saken er at utbyggingen av kraftlinjen mellom Ørskog og Sogndal nå har stanset helt opp i Bremanger, på grunn av konflikten med grunneierne.
Grimstad viser til en rapport fra Thema Consulting Group, der det går fram at en utsettelse av Ørskog-Sogndal i et til tre år vil gi et verditap på 3,6 til 6,0 milliarder kroner.

Må sikre fremdriften
Han mener det må vurderes å innføre en statlig reguleringsplan for hele kraftsektoren, gjerne etter mønster av Nasjonal transportplan. Grimstad varsler at han vil ta dette direkte opp med olje- og energiminister Tord Lien (Frp).

– Vi kan ikke leve med stadige omkamper. Her har demokratiet overspilt sin rolle. Det har rett og slett gått for langt, sier Oskar Grimstad til avisa.

Hindrer ny kraftproduksjon

Utbyggingen av den nesten 300 kilometer lange kraftlinja mellom Ørskog og Sogndal vil koste mellom 4,6 og 5,6 milliarder kroner.
Grimstad mener det er ille at vi ikke får noe igjen for så store investeringer.
Så lenge kraftlinja ikke kommer på plass, er det ikke mulig å koble på ny kraftproduksjon, påpeker Frps fraksjonsleder i energi- og miljøkomiteen på Stortinget.