Økende forbruk drar spotprisen opp

Timesprisene om natta har trukket opp. Dette er mye av forklaringen på økningen i spotprisen den siste tiden, skriver kraftanalytiker Gunn Eva O. Naas i en markedskommentar fra NEAS.

Kraftprisene har variert mye i løpet av november. Systemprisen for i dag er 26,06 øre/kWh. Den 2. november var spotprisen 15,78 øre/kWh – den laveste siden 31. mai.
– Det var store forskjeller i områdeprisene rundt månedsskiftet oktober-november, der Midt-Norge og Nord-Norge (NO3 og NO4) lå noe høyere enn systempris, mens Sør-Norge (NO1, NO2 og NO5) lå langt under systemprisen, minnes hun.
De lave prisene i starten på måneden skyldes flere uker med høyt tilsig i vassdragene, lavt forbruk og høy vindkraftproduksjon. Det var spesielt Sør-Norge som opplevde lave priser, helt ned mot 4 øre/kWh i enkelte nattetimer.
– Det var hovedsakelig natteprisen som ga den lave områdeprisen, selv om prisene også generelt er lavere enn på samme tid i 2013. Nå ser vi at natteprisen ikke er så lav lenger. Dette er mye av forklaringen på den økte prisen den siste tiden, sier Gunn Eva O. Naas.
 
Mest nedbør i sør
Det meste av nedbøren de siste ukene har kommet i Sør-Norge. Det har vært stor forskjell i nedbørsmengde i Sør-Norge og i Midt-Norge, noe som forklarer den store forskjellen i områdepriser. Nedbøren i Nord-Norge har delvis kommet som snø. 
Når nedbøren nå avtar, temperaturene går ned og forbruket øker, så følger prisen etter. Det er fortsatt noe forskjell i prisen i de ulike prisområdene, men så store som ved månedsskiftet.
Kontrakten for første kvartal i 2015 steg en del etter bunnivået 27. oktober, og ble tidligere denne uken omsatt for 30 øre/kWh. Kontrakten er imidlertid på veg ned igjen og i omsettes i skrivende stund for om lag 29 øre/kWh.
 
Oljepris og elsertifkater
Oljeprisen er fortsatt lav, og det er knyttet stor spenning til neste ministermøte i Opec som gjennomføres i dag 27. november. Beslutninger her vil påvirke utviklingen i oljeprisen fremover.
Kjernekraftproduksjonen holder seg fortsatt stabil på 88 % utnyttelse og det høres ut til at vi får en stabil vinter når det gjelder produksjon av kjernekraft.
Elsertifikatmarkedet bærer fortsatt preg av lav aktivitet, og prisene er stabile. Spotprisen for elsertifkater endte onsdag 26. november på 17,9 svenske öre/kWh, mens mars 2015-kontrakten ligger på 180 svenske öre/kWh torsdag 27. november. Selv om produksjonen av elsertifikater for oktober var noe høyere enn forventet og vi fikk en kortvarig nedgang i prisene, så har dette justert seg opp igjen de siste dagene.