Leveranser til nye kraftverk

Spetals Verk skal levere elektromekanisk utrusting til Nivla kraftverk i Lærdal, i Sogn og Fjordane. Energi Teknikk har inngått en tilsvarende avtale med Sekkelva kraftverk i Kvam, i Hordaland.

Nivla Kraft, som eies av Østfold Energi (60,5 prosent) og grunneiere langs Nivlavassdraget, har signert kontrakt med Spetals Verk om leveranse av elektromekanisk utrusting til Nivla kraftverk i Borgund.

5 kr/kWh
Småkraftverket i Råsdalen skal etter planen settes i drift i april 2016. Nivla kraftverk vil utnytte en fallhøyde på 175 meter.
Kraftstasjonen skal utrustes med en Peltonturbin med en ytelse på 5,1 MW. Anlegget er ventet å gi en årsproduksjon på 12 GWh. Utbyggingskostnaden er beregnet til 60 millioner kroner. Det tilsvarer en utbyggingspris på 5 kr/kWh.

Minikraftverk i Kvam
Kvam kraftverk har inngått en avtale med Energi Teknikk om levering av elektromekanisk utrustning til Sekkelva kraftverk, i Kvam kommune i Hordaland fylke. GBS Entreprenør skal stå for byggingen av minikraftverket i Skåre-Fyksesund.
Sekkelva kraftverk vil utnytte en netto fallhøyde på 273 meter. Kontrakten med Energi Teknikk omfatter leveranse av en horisontal Peltonturbin med effekt på 745 kW med tilhørende generator og kontrollanlegg, som vil gi en forventet årsproduksjon på 2,5 GWh.