Nedbør og mildvær gir lave priser

Kraftprisene har vært lave den siste tiden, og ser ut til å holde seg slik en god stund fremover, skriver kraftanalytiker Gunn-Eva Oddan Naas i en markedskommentar fra NEAS.

Hun viser til at både nedbøren og temperaturen har vært over normalt i lang tid.
– Det er stort sett været som styrer kraftprisen for tiden. Forbruket er fortsatt lavt på grunn av det milde været, og kraftproduksjonen har vært høy, med mye nedbør og vind, påpeker kraftanalytikeren.
De siste to ukene har systemprisen variert fra 26,76 øre/kWh (10.12.) til 30,64 øre/kWh (04.12.). Vi ser ikke lenger den store forskjellen i områdeprisene, selv om NO 3 og NO 4 fortsatt har en noe høyere pris enn de øvrige områdene.

Venter lav vinterpris

Kontrakten for 1. kvartal har igjen falt, og det tyder på at markedet forventer en lav pris en god stund fremover. Nå ser vi likevel at det kan være mulighet for et noe kaldere vær. Om dette blir bekreftet, så kan vi se et løft i prisen fremover. 
Oljeprisen har falt betydelig den siste tiden. På Opec-møtet den 27. november ble det besluttet at de ikke senker produksjonen, og at det derfor vil være overproduksjon også i tiden fremover. Et overskudd i markedet presser oljeprisen nedover.

Svakere elsertifikatpris

Elsertifikatmarkedet har falt noe den siste tiden. Det er to ting som kan ha brakt usikkerhet inn i markedet. Det første er at det akkumuleres et overskudd av elsertifikat i markedet, ettersom forbruket er lavt på grunn av det milde været, samt mye kraftproduksjon. Det andre elementet er forslaget til endringer i elsertifikatordningen.
Det er foreslått at flere skal motta elsertifikat. Det ble samtidig foreslått at kvotekurven skulle justeres tilsvarende, slik at dette ikke skulle påvirke markedet. Det fallet vi opplevde i markedet da denne nyheten ble kjent, kan enten skyldes skjevinformasjon, og at aktører i markedet kun oppfattet at det ville bli utstedt flere sertifikat, eller at markedet tror dette vil påvirke prisen, selv om kvotekurvene også blir justert.
– Markedet har fortsatt ikke hentet inn prisnedgangen, det kan tyde på at det ikke var basert kun på en misforståelse, sier Gunn-Eva Oddan Naas.