Karakterblemme fra Dagbladet

I Dagbladets karakterboka får ikke Tord Lien (Frp) mer enn en 3’er. Hos Småkraftforeninga står olje- og energiministeren til karakteren 5.

Daglig leder Knut Olav Tveit i Småkraftforeninga mener statsråden fortjener en sterk 5’ er etter å ha justert grunnrenteskatten for å utløse utbygging av mer fornybar energi, samtidig som han også innfrir løftet om elsertifkater til de som bygde småkraft etter 2004.
– Dersom Lien også hadde klart på få på plass grønne avskrivninger for vannkraft, hadde vi ikke kommet utenom en ren 6’er, sier Tveit.
 
Dagbladet: Fraværende
Olje- og energiministeren karakteriseres som fraværende av Dagbladets leder- og samfunnsavdeling, som har delt ut karakterbok til samtlige statsråder i regjeringen Solberg.
Avisen etterlyser nye ideer fra regjeringen. Selv om regjeringen har levert det den lovet i valgkampen, så rømte velgerne da budsjettet ble lagt fram, påpekes det.
Dagbladets mener Erna og Siv må komme opp med nye ideer og bedre løsninger for å holde stand i neste års kommunevalg.
 
Ikke nok fossilorientert
For Tord Liens del etterlyser Dagbladet større omtanke for olje- og gassnæringen. At han får godt miljøskussmål og har ordnet opp for vindkraft- og småkraftbransjen får ikke hjelpe. Uten større omsorg for olje- og gassprodusentene, holder det ikke til mer enn en midt-på-treet-karakter fra Dagbladet:
Tord Lien (Frp), olje- og energiminister
Fikk skryt av miljøbevegelsen for å ha ordnet avskrivingsregler for vindkraft. Opptatt av småkraftverk og enøk.
Men hvor blir han av i debatten om framtida for den kriserammede olje- og gassnæringa?
Karakter: 3
 
– Dagbladet en miljøsinke
Småkraftforeninga konstaterer at Tord Lien må være blant ytterst få olje- og energiministre som kritiseres for å gjøre for lite for den fossile energibransjen.
– Fra vår side kan vi ikke trekke noen annen konklusjon enn at det er Dagbladet – ikke ministeren – som går baklengs inn i fremtida, sier Tveit.