Får bygge Hetleflåt småkraftverk

NVE har gitt konsesjon til Hetleflåt småkraftverk, på sørsida av Åkrafjorden, i Etne kommune i Hordaland.

Kraftverket vil utnytte en fallhøyde på 600 meter i Markhuselva. Tiltakshaverne Arne Hetleflåt og Egil Næsheim eier grunnen og fallrettighetene i elva.
De to bøndene har mye utmark og lite dyrkbar mark. Begge to driver med sau og geit. Kraftverket vil bidra til at de kan bruke ressursene på eiendommene til å sikre fortsatt bosetting og tradisjonell drift.
Kraftstasjonen vil bli liggende nede ved sjøen. Den vil få en Installert effekt på 1,75 MW, og vil gi en forventet årsproduksjon på 6,2 GWh.
Utbyggingskostnaden er beregnet til 17,4 millioner kroner. Det gir en utbyggingspris på 2,80 kr/kWh.