Tinfos frisker opp på nett

Småkraftselskapet Tinfos fremstår nå med en helt ny og moderne nettutgave, kledd i en langt friskere drakt.

Tinfos har en rekke heleide småkraftverk, i tillegg til flere deleide småkraftselskap sammen med lokale fallrettseiere og grunneiere.
Småkraftselskapet som har sin hovedbase på Notodden, tar sikte på en kraftig ekspansjon innenfor utvikling, bygging og drift av kraftverk i Norge. Tinfoss vurderer også oppkjøp av eksisterende, igangsatte kraftverk.
– Innen 2020 har Tinfos en målsetting om å ha bygget ut småkraftverk med en samlet produksjon på ca. 700 GWh, skriver selskapet på sine nye nettsider.