Ingen antydning til vinterlige priser

– Vi ser fortsatt lave priser i kraftmarkedet som følge av mildt vær, mye nedbør og mye vind, skriver kraftanalytiker Gunn-Eva Oddan Naas i en markedskommentar fra NEAS.

Til tross for kuldeperiode i julen, sørget lavere forbruk i ferien for at det heller ikke da ble noen særlig høy kraftpris.
– Det er fortsatt ikke mye tegn til vinter, og prisene er forventet å holde seg lave, om vi ikke får et skifte til kaldere og tørrere vær. Den nedbøren som er ventet å komme de neste dagene vil føre til at den hydrologiske balansen i Norden går i pluss for første gang i vinter, sier kraftanalytikeren hos NEAS.

Tjener på svak kronekurs

Kontraktene fremover har falt betydelig den siste tiden, noe som tyder på at markedet forventer at prisene vil holde seg lave en god stund fremover. Dette kan imidlertid endre seg, om prognosene snur, og vi igjen får en kaldere periode. 
Den laveste systemprisen siden midten av desember var 2. januar, da var den falt til 23,95 øre/kWh. Den lave prisen skyldes lavt forbruk, både på grunn av ferie og at kulden slapp taket. I tillegg var det mye nedbør og vind, som førte til en høy produksjon.
Høyest pris i den samme perioden var 29. desember, med 39,10 øre/kWh.
– Denne høye prisen så vi kun en enkelt dag. Systemprisen for desember endte på 28,49 øre/kWh. Den høye prisen i desember skyldes i hovedsak en svakere norsk krone. Eurokursen endte på 8,97 NOK/EUR i desember, og den holder seg fortsatt høy inn i 2015, sier Gunn-Eva Oddan Naas. 

Lav elsertifikatpris
Elsertifikatmarkedet har vært rolig i juleferien, og det er fortsatt liten aktivitet i dette markedet.
– Prisene har falt litt og det skyldes at produksjonstallene for november var noe høyere enn forventet, samt at mange ønsket å selge sine elsertifikater før årsskiftet, forteller hun.
Prisen har holdt seg også lav etter nyttår. Siste elsertifikatomsetning i spotmarkedet i dag 7. januar var på 163 SEK/MWh. Det tilsvarer 15,84 øre/kWh.