De «utestengte» må drøye med søknadene

NVE må avvente et endelig Stortingsvedtak før det kan vedtas forskriftsendringer som inkluderer den utvidede overgangsordningen om tildeling av elsertifikater til småkraftverk bygget i perioden 2004-2009.

– Vi kan ikke starte behandling av søknader om elsertifikater etter et forslag om ny overgangsordning før lover og regler er på plass, forklarer lederen av NVEs seksjon for fornybar energi, Mari Hegg Gundersen.

Ligger i Stortinget
Hun påpeker at Stortinget først må vedta lovendringen, og at det deretter må lages forskrifter for den nye ordningen – før søknadene kan tas opp til behandling.
– Vi merker stor utålmodighet hos kraftverkseiere som gjerne vil søke nå, men det lar seg dessverre ikke gjøre. NVE vil legge ut en melding så snart alt er klart for at vi kan begynne å ta imot og behandle slike søknader. Vi vil starte behandlingen av søknader så snart rammeverket er på plass, selv om vi uansett må vente med vedtakene til lovendringene er trådt i kraft, sier hun.

Må vente til høsten
Stortinget tar sikte på å behandle den nye overgangsordningen for elsertifikater i løpet av vårsesjonen. Etter det Småkraftforeninga forstår vil dette neppe bli åpnet for mottak av elsertifikatsøknader etter den nye ordningen, før vi er på den andre siden av sommerferien.
I sitt høringsnotat tar Olje- og energidepartementet sikte på at lovendringen skal tre i kraft 1. januar 2016.
Departementet legger opp til at 1. april 2016 skal være siste frist for å sende inn søknader om elsertifikater for anlegg etter den nye overgangsordningen.

Les også: «De utestengte» må ha alt på stell