Mye «småkraftsnø» i NO5

Det ligger an til en solid snøsmelting til våren i prisområde NO5, på Vestlandet. Det betyr høyere produksjon enn normalt, men også lavere kraftpris enn normalt.

– NVE-oversikten på nettsiden til seNorge viser solide snømengder i vårt område, sier Rune Nydal, som er fylkesleder for Småkraftforeninga i Sogn og Fjordane.
Når denne snøen smelter vil småkraftverkene få godt med vann å produsere på. Dette medfører samtidig at prisene forventer å holde seg svake.
– Vi ser fortsatt lave priser i kraftmarkedet som følge av mildt vær, mye nedbør og mye vind, påpekte kraftanalytiker Gunn-Eva Oddan Naas i sin markedskommentar fra NEAS onsdag 7. januar, der hun også viste til at den hydrologiske balansen i Norden er i ferd med å gå i pluss for første gang i vinter.
Ifølge Nydal medfører dette en god og en dårlig nyhet for småkraftprodusentene – og dessuten enn god nyhet for de som kan selge elsertifikater.
– Kraftverkene i NO5 kommer til å få en fantastisk god produksjon med en lang smelteperiode utover våren og sommeren. Uten direkte eksportmuligheter fra Vestlandet, må prisen i NO5 gå lavere enn i NO1 og NO2, for at kraften skal flyte ut i de prisområdene som har kabelforbindelser til utlandet.
For de som er så heldige å få elsertifikater for produksjonen sin, er dette utelukkende en god nyhet, understreker han.
– De får ekstra mange elsertifikater å selge, uten at prisen vil bli påvirket så mye av det, sier Rune Nydal.