Nedbørsstyrt strømpris

Mye nedbør i Sør-Norge og lite nedbør i Nord-Norge var hovedårsaken til prisforskjellen på mellom nord og sør i fjerde kvartal.

Etter en varm og tørr sommer lå magasinfyllingen i Norge 8,1 prosent under median ved inngangen av fjerde kvartal. Men etter det er magasinfyllingen blitt kraftig styrket, viser NVEs siste kraftsituasjonsrapport.
I løpet av de første ukene av kvartalet kom det store nedbørsmengder i Sør-Norge. Det bidro til at fyllingsgraden økte i den sørlige delen av landet. Magasinfyllingen i Norge la ved utgangen av kvartalet på 68,8 prosent, kun var 2,4 prosent under median.
 
Mye uregulerbar kraft
Høy uregulerbar kraftproduksjon fra både vind og vann bidro til å trekke kraftprisene ned, og prisene var nær null i flere timer i løpet av fjerde kvartal. Prisforskjellene mellom de norske elspotområdene ble mindre mot slutten av året. Gjennomsnittlig prisforskjell mellom nord og sør var 2,5 øre/kWh i fjerde kvartalet.
– På Østlandet kom det opp mot tre ganger normal nedbørsmengde i oktober, mens det i enkelte deler av Nordland og Troms bare kom 25 prosent av normalen. De store hydrologiske forskjellene ga utslag i betydelige prisforskjeller mellom nord og sør, og vi ble minnet på hvordan variasjoner i nedbør påvirker kraftsystemet og strømprisene, sier vassdrags- og energidirektør Per Sanderud.
 
Krafteksporten økte
NVEs kraftsituasjonsrapport for fjerde kvartal 2014 viser at den norske produksjonen var på 141,6 TWh i 2014, noe som er 8 TWh høyere enn i 2013.
Mildvær bidro til at det norske forbruket ble lavere enn normalt, noe som bidro til å heve Norges nettoeksport med nesten 200 prosent, fra 5,4 TWh i 2013 til 15,7 TWh i 2014.