Ser fortsatt lave priser

– Både temperatur og nedbør har stort sett har holdt seg over normalt. Det ikke er noe som tyder på at vi vil få noen ny kuldeperiode i nær fremtid, sier kraftanalytiker Gunn-Eva Oddan Naas hos NEAS.

Etter noen kaldere varsler de siste dagene, er også disse nå blitt varmere enn normalt. Den varslede kulden blir ikke levert, påpeker hun i en markedskommentar.
– Det kan se ut som om markedet har mistet litt troen på at vi vil få den helt store vinteren. Om dette nå forandrer seg, og vi får se kaldere og tørrere vær, så vil vi kunne få et stort løft i prisene, sier kraftanalytikeren.

Mye snø i Sør-Norge
Det har kommet store mengder snø i noen områder av Norge. Fordelingen av dette er ujevnt, noe som muligens kan vise seg i prisene utover våren, når snøsmeltingen begynner. Prisområdene NO1, NO2 og NO5 har nå snømengder godt over normalt, mens NO3 og NO4 har snø noe under normalt. 
Den laveste systemprisen de to siste ukene var 11. januar, med 23,46 øre/kWh, men den høyeste prisen, 34,19 øre/kWh ble satt for 21. januar. Ifølge Gunn-Eva Oddan Naas skyldes den høye systemprisen skyldes i hovedsak noe lavere temperaturer og mindre vindkraftproduksjon.

Labert elsertifikatmarked
Det er lite aktivitet i elsertifikatmarkedet for tiden. Stengningsprisen 19. januar var på 166 SEK/sertifikat, noe som er på samme nivå som forrige oppdatering.
Det er fortsatt et overskudd av sertifikat på tilbudssiden, og markedet preges til en viss grad av det. Grunnen til den lave aktiviteten er nok at de fleste aktørene på kjøpssiden har handlet inn både for 2014 og sannsynligvis en god del av 2015. Aktiviteten i markedet vil trolig forbli rolig frem til årsoppgjøret for 2014 er ferdig. Det eneste som kan påvirke prisene før den tid er om det skulle komme nye politiske signaler. 
– Det nye lovforslaget hadde høringsfrist 19. januar, og er forventet å bli vedtatt slik det er foreslått. Selv om det er meningen at dette ikke skal påvirke markedet, så er det likevel knyttet spenning til om det kan få en påvirkning, sier kraftanalytiker Gunn-Eva Oddan Naas hos NEAS.