Småkraftseminar i Jølster

Dagens sentrale utbyggingstrekk står på dagsordenen, når Brødrene Dahl Vasskraft arrangerer småkraftseminar på Skei, tirsdag 3. februar.

Blant emnene som tas opp er NVEs konsesjonsbehandling og tidsklemma frem mot 2020. Kraftlinjer, nettkapasitet og ikke minst hva som skjer Ørskog-Fardal, vil også være sentrale tema.
I tillegg vil seminaret, som holdes på Skei Hotell i Jølster, gi en oppdatering på planene om utenlandskabler og endringer av spotprisområdene. I løpet av seminaret vil deltakerne også få belyst en rekke dagsaktuelle problemstillinger knyttet til falleieavtaler, elsertifikater, miljøhensyn, utbygging i egen regi, finansiering av småkraftverk, samt vannveg og valg av turbin.
I kursavgiften på 300 kroner er det også inkludert middag på hotellet, etter seminaret.