Strid om småkraftsalg

Salg av småkraftverk til utlandet skaper debatt på Stortinget. Arbeiderpartiet vil beholde kraftverkene på norske hender, mens Høyre og Frp ønsker utenlandske eiere velkommen, skriver Nationen.

– Norsk vannkraft har stor verdi for Norge som nasjon, og det er opplagt i vår interesse at kraftverkene holdes på norske hender, sier Aps energipolitiske talsmann, Terje Lien Aasland, til avisen.

Bra som det er
Høyres energipolitiske talsmann, Nikolai Astrup, viser til gode erfaringer med utenlandske selskaper i oljeindustrien. Han ser ikke noe problem med at utlendinger også kjøper seg inn i småkraftnæringen.
– Småkraftverkene representerer ikke det nasjonale arvesølvet på samme måte som større vannkraftverk, sier Astrup til Nationen.
Også Frps energipolitiske talsmann, Oskar Grimstad, er opptatt av å beholde norske eierskap over kraftproduksjonen, samtidig som han viser til positive erfaringer fra andre bransjer der det er utenlandske eiere. Han vil ikke innføre tiltak mot utenlandsk eierskap.
– Eierne må selv ha frihet til å kunne selge til den som vil betale mest, understreker Grimstad overfor avisen.

Må gå i pluss
Ledelsen i Småkraftforeninga – som er opptatt av at småkraftverkenes verdiskapning skal beholdes lokalt – er langt på vei enig med Frp i dette spørsmålet. Småkraftforeninga vil heller ikke stille seg bak reguleringer for å hindre utenlandsk eierskap.
– Regjeringen har nå tatt flere grep som vil gi bedre rammebetingelser for småkraftbransjen. Det vil forhåpentlig bidra til at vi kan beholde et dominerende norsk eierskap til småkraften også i fremtiden, sier Småkraftforeninga styreleder Bjørn Lauritzen, i en kommentar.
Han påpeker at det nettopp var distriktspolitiske hensyn – i tillegg til å styrke kraftbalansen og forsyningssikkerheten – som var hovedargumentet for Bondevik-regjeringens satsing på småkraftverk tidlig på 2000-tallet.