NVE hjelper deg på Småkraftdagane

Til Småkraftdagene i Ålesund har NVE laget et nevenyttig program for alle som bygger og drifter små kraftverk. Miljøsjekkliste før tilsyn, avvikshåndtering og krav til detaljplan er blant programpostene.

I tillegg blir det fagstoff om måling av virkningsgrad og minstevannføring.  
– NVE har denne gang tonet ned konsesjonsbehandlingen, fordi vi i større grad ville prioritere bygging og drift, forteller overingeniør Solveig Silset Berg ved seksjon for småkraftverk.
Hun har i år har vært ansvarlig for å koordinere programmet til NVE-dagen.

Jubel hos miljøtilsynet 
Etter oppfordring fra bransjen er det nå miljøtilsynet i NVE som skal formidle hvordan de forventer at kraftverk bygges og driftes i tråd med mange, og noen ganger kompliserte, regelverk og forskrifter. 
– Miljøtilsynet hos oss synes det var en gavepakke å få en så fremtredende rolle i programmet, som jar lagt stor vekt på planlegging og drift. Under Småkraftdagane vil vi gi oppskriften på hvordan du kan komme prikkfri fra en revisjon av internkontrollsystemet for miljø og landskap, sier program-koordinatoren.

Matnyttig innhold
I tillegg blir det en gjennomgang av hvordan turbinens virkningsgrad kan måles og hvilke arrangementer for slipp av minstevannføring som myndighetene er fornøy med. 
– Dette er noe småkraftfolket bare må få med seg! Her forklarer NVE hvilke krav de stiller og hva de ser etter ved kontroll både i bygge- og driftsfase, sier daglig leder i Småkraftforeninga, Knut Olav Tveit.
Han påpeker NVE også vil presentere sjekklisten som brukes ved miljøtilsyn og dessuten opplyse om hvilke feilsteg som virkelig kan skape alvorlige problemer.
– Opplegget for NVE-dagen på Småkraftdagane er forbilledlig forvaltningspraksis fra NVEs side, sier Tveit.

Link til programmet for NVE-dagen 17. mars under Småkraftdagane i Ålesund.

Her finner du påmeldingsskjema til Småkraftdagane.