– Energimeldingen kommer i 2016

Olje- og energiminister Tord Lien (Frp) tar sikte på å legge frem en energimelding våren 2016.

Det var Bondevik I-regjeringen som la frem den forrige stortingsmeldingen om energipolitikken. Det skjedde 19. mars 1999, da Marit Arnstad (Sp) var olje- og energiminister. Etter en pause på 17 år skal Stortinget endelig få en ny energimelding til behandling.
– Regjeringen vil i løpet av våren 2016 legge fram en stortingsmelding om energipolitikken, sa politisk rådgiver Elnar Holmen da han åpnet årets Enovakonferanse i Trondheim, på vegne av olje- og energiministeren.
 
Venter på grønn skatt
Regjeringen vil avvente innstillingen fra den grønne skattekommisjonen som ble oppnevnt 15. august 2014, under ledelse av professor Lars-Erik Borg. Utvalget skal fremme forslag til grønne skatteskift som vrir beskatningen mot miljøskadelige aktiviteter.
– Det er naturlig at vi legger frem energimeldingen etter at grønn skattekommisjon har avgitt sin innstilling innen utgangen av 2015, sa Holmen på Enovakonferansen.
 
Løfte fra Sundvolden
Regjeringspartiene Høyre og Frp varslet allerede i Sundvolden-erklæringen etter stortingsvalget i 2013 at det ville bli lagt fram en stortingsmelding om energipolitikken.
Arbeidet med den nye stortingsmeldingen, som startet opp 3. mars i fjor, er basert på «et helhetlig og langsiktig perspektiv» på fremtidens utfordringer, ifølge Holmen.